DIJKSTRA FOOD CONSULTANCY

Publicaties

Hier treft u een overzicht aan van publicaties en eventuele andere publieke uitingen. In een aantal gevallen kunt het betrokken document uploaden of wordt u doorgeschakeld naar de betrokken dodument.


Dijkstra, A.F. (2000 – 2012). 43 Articles on the safety & health of pets and petfood,
the effect of pets on the health of the owner and a broad range of other related subject.
Pets International Magazine. Subjects and reprints available on request.
Dijkstra, A.F. en A. Duisterwinkel (2010). Schoonmaakbewust ontwerpen voor de
voedingsmiddelenindustrie – handleiding voor de hygiene en voedselveiligheid. 2010.
Uitgave van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten (OSB) en Vereniging
Schoonmaak Research (VSR).Download hier
Dijkstra, A.F. (2009). De Kunst van Voedselveiligheid (The Art of Food Safety). University of Applied Sciences VHL. ISBN 987-90-8585-284-1 (in Dutch).
Indien u een hardcopy wilt ontvangen stuurt u een mail en zenden we u een exemplaar toe.

Dijk, R., D.v.d.Berg, R. Beumer, E. de Boer, A.F. Dijkstra, P. Kalkman, H. Stegeman,
M. Uyttendaele and H. Veenendaal (2007). Microbiologie van Voedingsmiddelen.
Methoden, normen en criteria. 2007. Vierde editie. Noordervliet Media, ISBN 978-90-72072-77-1. (in Dutch). Info
Dijkstra et al - working Group QMS Food (2007). VSR Practical Guidelines for cleaning
and disinfection in food companies. Series of several documents available in English & Dutch. Info
Verschuur, W. en A.F. Dijkstra (2003). Hygienecode voor de Visdetailhandel (3e versie).
Uitgave van het productschap Vis. Eindredactie en coordinatie: E.M. Mens (Productschap Vis). Info
Dijkstra,A.F., G.H.N. Scholten and J.A. van Veen (1987). Colonization of wheat seedling
roots by Pseudomonas fluorescens and Bacillus subtilis. Biol. Fertil. Soils. 4: 41-46
Elsas, J.D. van, A.F. Dijkstra, J.M. Goveart and J.A. van Veen (1986). Survival of
Pseudomonas fluorescens and Bacillus subtilis introduced in two soils of different texture in
field plots. FEMS Microbiology Ecology 38, 151-160.
Dijkstra, A.F., J.M. Govaert, G.H.N. Scholten and J.D. van Elsas.(1986). A soil
chamber for studying the bacterial distribution in the vicinity of roots.
Soil. Biol. Biochem. 19(3): 351-352.
Dijkstra, A.F. and J.J. Delvigne (1985). Het lichtklimaat van een eikenbos.
KNAG Geogr. Tijdschrift XIX (3): 248-254 (in Dutch)